Om te downloaden: Reglement voor incidenteel gebruik 2021 (zomerkampen, weekends e. d.) PDF
 

                        Reglement gastgroepen           

            Zeeverkennerscentrum Kagerplassen

2021v2

Algemeen

Bereikbaarheid bestuur/ beheerder
Tijdens de zomerkampen is een beheerder aanwezig op het eiland, indien afwezig bellen naar het centrale nummer 085-4000121 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Coronavirus.
Tijdens de corona crisis is een apart protocol van kracht dat een aanvulling is op dit regelement en altijd boven dit regelement gaat.

Aankomst en vertrek

Bij aankomst en vertrek dient u zich te melden bij het servicepunt, daar is altijd iemand aanwezig Het servicepunt is bij het schuurtje naast het toiletgebouw op het eiland. Eventuele aanwijzingen gegeven door de beheerder en/of leden van het stichtingsbestuur dienen te worden opgevolgd.

Borg

Bij de kampeerkosten is ook borg gerekend. Bij het netjes achter laten van uw kampeerterrein en goed gedrag tijdens het kamp, krijgt u uiterlijk in september dit bedrag weer teruggestort.

Aansprakelijkheid

Het bestuur dan wel leden van het bestuur van de Stichting Zeeverkennerscentrum Kagerplassen zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/ of zaakschade, in welke vorm dan ook, samenhangende met het gebruik van het eiland, de molen of het molenerf.

Parkeren

Iedereen dient zijn of haar auto te parkeren op de daarvoor bestemde plekken en niet in de berm. De politie voert een streng handhaving regiem. Parkeren voor het huis van de molenaar is ook niet toegestaan. Bij grote dagactiviteiten of groepskampen dient er door de organiserende groep een verkeersregelaar aan de weg gezet te worden. Deze zorgt ervoor dat de leden in/uit stappen en de auto gelijk weer wegrijdt.  (kiss and ride zone) Dit alles voor de veiligheid en om verkeersopstoppingen te voorkomen

Huisdieren

Honden en andere huisdieren worden op het eiland niet toegelaten. Ook niet tijdens ouderavonden.

Vaste gebruikers

In het siezoen is het Zeeverkennerscentrum in gebruik bij een 21-tal groepen, onze “vaste gebruikers”, die u graag als gast ontvangen. Het bestuur verzoekt u dringend weg te blijven van hun eigendommen zoals bergkisten, boten, loopsteigers e.d. Ook het betreden van de molen, waar materiaal is opgeslagen, is niet toegestaan.

Adres

Het postadres luidt:    Groepsnaam, naam geadresseerde
                                   p/a fam JGM Hoogenboom
                                   Zijldijk 4
                                   2362 AE Warmond

Tijdens het kamp kan men zelf de post ophalen in de molen. In de molen staat in het molenkamertje (bij binnenkomst eerste deur links) een duidelijk zichtbare bak, waar elke dag de post wordt ingedaan.

Terreinen/kamperen

Verantwoordelijkheid

De in de kampeervergunning genoemde leider/leidster is verantwoordelijk voor de gedragingen van de leden van de groep. Elke gebruiker dient erop toe te zien anderen geen overlast te bezorgen en de aanwezige materialen, opstallen, beplanting en sloten te ontzien. Elke gebruiker zorgt in het bijzonder voor de nodige rust van 23.00 tot 7.00

Gebruik van alcohol

Gezien de aard van het zeeverkennerscentrum: een scoutingterrein voor jeugdactiviteiten, zijn er restricties op het gebruiken en voorhanden hebben van alcohol. Alcoholische dranken mogen uitsluitend genuttigd worden in, of direct voor, de eigen tent. Verstrekking en gebruik is daarnaast alleen toegestaan aan en door personen van 18 jaar en ouder. Voorraden moeten niet zichtbaar worden opgeslagen. Biertapinstallaties voor vaten met een grotere inhoud dan 10 liter zijn niet toegestaan. Overtreding van de alcoholregels kan leiden tot verwijderen van de hele groep van het terrein.

Toiletten

Het zeeverkennerscentrum heeft een toiletvoorziening, welke door de gebruikers zelf schoongehouden/ schoongemaakt dient te worden. Doorspoelen van de toiletten geschiedt met behulp van handpompen. De beste garantie voor het goed functioneren van de toiletten is deze na gebruik goed (dat wil zeggen met veel water) doorspoelen en het afval, zoals maandverband, in een afvalzak te deponeren.

Elektra
31755

Op aanvraag is in beperkte mate elektriciteit beschikbaar. De spanning is 230 Volt en de maximale capaciteit is 4 Ampère, dat is ± 900 Watt per kampeerterrein. In het toiletgebouw vindt men een aansluitpunt en verder staan er aansluitpunten in de bosschages tegenover de grote steiger van de wachtschepen, tegenover de T-steiger en bij het watermolentje. Dat zijn de bekende blauwe camping en jachthaven wandcontactdozen waarvoor een blauwe CEE-form steker nodig is, (CEE-form 16A-6h/200-250 V 2p + ¥). De kabel naar de eigen tenten dient zelf te worden meegebracht. De kabel moet zijn van het type QWPK, NWPK. of Har 07. Een andere kabel is niet toegestaan. Vanaf de CEE-form contactdoos tot de eigen tent mogen geen andere stekers gebruikt worden dan van het type CEE-form met het opschrift IP44 (spatwaterdicht) of hoger. Reservering via de kampeeraanvraag is gewenst. Bij het gebruiken van ondeugdelijk of onveilig aansluitmateriaal zal onmiddellijk tot afsluiting worden overgegaan. Het gebruik van verloopstekkers is niet toegestaan.

Drinkwater

De drinkwaterkranen naast het toiletgebouw zijn uitsluitend bedoeld voor het vullen van waterzakken, jerrycans en dergelijk. De wasbakken naast het toiletgebouw zijn bedoeld als was en/of afwasplaats. Het vullen van voorraadtanks van wachtschepen via deze kranen is niet toegestaan. Voor dit doel is een aparte voorziening in het toiletgebouw aanwezig. Het water is gewoon drinkwater waarvan de kwaliteit regelmatig gecontroleerd wordt.

Graven/betreden

Het is niet toegestaan in het terrein te graven, de aanwezige bosschages te betreden of hierin te hakken dan wel terrein en sloten anderszins aan te tasten. Het afgezette terrein rondom de windmolen mag niet worden betreden.

Slaan van palen

Het is niet toegestaan palen o.i.d. te slaan in het achter terrein in door piketten met gekleurde koppen gemarkeerde stroken (i.v.m. het daar aanwezige drainage-stelsel)

Vlaggenmast

De aanwezige mast kan worden gebruikt voor het hijsen van groepsvlaggen – niet meer dan één per lijn. De meeste noordelijke ra-lijn is gereserveerd voor de eilandvlag en de meest zuidelijke voor de provincievlag. De nationale vlag wordt aan de gaffel gevoerd.

Brandblussers

Per kookgelegenheid dient er tenminste een brandblusser aanwezig te zijn. Goedgekeurd en minimaal 4 kg. Ook dienen de gastoestellen, slangen en drukregelaars goed onderhouden en gekeurd te zijn.

(Brom)fietsen

(Brom)fietsen mogen worden gestald tegen de hekwerken aan de zuidzijde van het molenerf, dus niet op het molenerf of tegen de molen. Ook zijn er geen (brom)fietsen toegestaan op het eiland.

Milieu

Afval

Houdt het kampeerterrein zo schoon mogelijk en breng afval zo mogelijk elke dag na het avondeten naar de containers aan de vaste wal. Dit voorkomt een aantrekkende werking van ongedierte zoals ratten.

Kampvuren

 • Het stoken van grondvuren is niet toegestaan.
 • De aanwezige kampvuurbakken kunnen vrijelijk worden gebruikt mits er een leidinggevende aanwezig is.
 • Hout dient ongeverfd/ onbehandeld te zijn en mag niet uit de bosschages worden gekapt.
 • Het vuur dient klein gehouden te worden zodat er geen schade aan de grasmat ontstaat.
 • Houdt het vuur op ten minste tien meter van de tenten.
 • Er mag niet meer dan voor één avond hout aanwezig zijn.
 • Er mag slechts één kampvuurbak per groep worden gebruikt. Men mag slechts één bak per kampvuur gebruiken, ook al zitten er meer dan één groep rond deze kampvuurbak.
 • Voor noodgevallen dient een emmer gevuld met water in de nabijheid van het kampvuur te staan.
 • Elke groep is verplicht de kampvuurbak na gebruik terug te brengen naar de vaste plaats bij het toiletgebouw.
 • Asresten dienen als afval te worden afgevoerd, hetzij mee naar huis, hetzij in plastic zakken naar de vuilcontainers op de vaste wal.
 • Bij schade aan de grasmat worden de kosten van de reparatie verhaald.

Bij schade aan de grasmat wordt de borg ingehouden en als de kosten van de reparatie hoger uitvallen dan de borg worden deze kosten ook op de huurder verhaald.

Koken op houtvuur

Het is niet toegestaan op houtvuur te koken.

Onderhoud aan boten

Op en aan het zeeverkennerscentrum is het niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden te verrichten die het milieu kunnen belasten. Onderhoudswerkzaamheden aan (wacht)schepen als schuren, lassen, slijpen, schilderen en dergelijke dienen op andere plaatsen dan op of aan het eiland te worden gedaan.

Vervuilde vloeistoffen

Vervuilde vloeistoffen zoals daar zijn afgewerkte motorolie/koelvloeistof van motorschepen, inhoud van vuilwatertanks en bilgewater van motorschepen kunnen niet op het zeeverkennerscentrum worden geloosd. Dichtstbijzijnde afgiftepunten zijn in Leiden bij de gemeentehaven en in Kaagdorp bij jachthaven Kaagdorp.

Ligplaatsen/boten 

Afmeren
Lelievlet 04

Boten kunnen worden afgemeerd in de aanwezige vrije boxen, voorzien van twee landvasten vooruit en twee achteruit, zoals op de tekening is aangegeven. Verder langszij de T-steiger (stootwillen gebruiken verplicht!) of aan de Noord- of Zuidpunt van het eiland. Als u gebruik maakt van een lege box dient u er rekening mee te houden dat bij terugkomst van de vaste gebruiker van deze ligplaats, deze direct vrijgemaakt moet worden.

Overzetplaats en gele vletje

Voor het aanleggen aan de vaste wal kan gebruik worden gemaakt van de overzetplaats ten westen van de molengang (voor de rest is deze kant zeer ondiep). Omdat de ruimte beperkt is, mogen hier geen schepen worden afgemeerd anders dan voor laden en/of lossen. Het gele-overzetvletje is bestemd voor de vaste gebruikers en staat niet tot uw beschikking.

Wij wensen u een prettig kamp toe.