Om te downloaden Reglement Boterhuiseiland tijdens de kaagcup 2019-5-23 in PDF

KAMPEERREGELS VOOR HET BOTERHUISEILAND TIJDENS DE KAAGCUP

2019

Kampeerterrein “Boterhuiseiland”

Versie 23 mei 2019

 1. Algemeen.
  1. Tijdens het Kaagcup weekend (woensdag – zondag) is er namens het bestuur van het zeeverkenners centrum een serviceteam actief.
  2. Dit team ziet toe, onverminderd de verantwoordelijkheid van stafleden voor het gedrag van leden van hun groep, op een goed gebruik van het centrum en is bevoegd alle maatregelen te nemen in dit belang en kan daarbij in het uiterste geval per direct personen of groepen de toegang tot het centrum ontzeggen.
 2. Aankomst en aanmelden.
  1. Elke groep (ook vaste gebruikers) dient zich direct na aankomst te melden bij het servicepunt, daar is altijd iemand aanwezig, het servicepunt is naast het toiletgebouw.
  2. Elke groep ontvangt na aanmelding een overzicht van de kampeerplaats, een advies voor het afmeren van de vletten en een exemplaar van de kampeerregels.
 3. Kamperen.
  1. Kampeerders hebben toegang tot het eiland vanaf woensdag 16.00 uur. Het is niet toegestaan eerder personen en/of goederen op het eiland te stallen. Ook is het niet toegestaan na 22.00 uur een kampterrein op te bouwen. Woensdag van 17.30 uur tot 19.00 kan er niet aangemeld worden, wij moeten ook even eten.
  2. Elke gastgroep krijgt een terrein aangewezen aan de hand van het aantal opgegeven personen met een maximum van 7 kampeerders per ingeschreven boot. Elk terrein is door kalklijnen duidelijk aangegeven, ook scheerlijnen mogen deze lijnen niet overschrijden. Daarnaast wordt er verzocht het opzetten van grote tenten tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk groepsonderdelen op één kampeerplaats te zetten. (I.v.m. een tekort aan kleine kampeerplaatsen) Ook dient er een groepsvlag of bord bij de tenten te hangen zodat het duidelijk is welke groep er staat.
 4. Afmeren van boten.
  1. Het betreden van en/of afmeren aan de Zijloever aan de Westzijde van het eiland is niet toegestaan om beschadiging van de basaltbeschoeiing te voorkomen.
  2. Voor het afmeren van vletten worden extra voorzieningen getroffen aan de Noord en Zuidzijde van het eiland (zorg voor de beschikbaarheid van hekankers).
  3. Het afmeren van motorschepen is zeer beperkt mogelijk, u dient er rekening mee te houden dat u deze schepen moet afmeren aan de vaste-wal.
  4. Afmeren in de jachthaven aan de Zijldijk is niet toegestaan.
 5. Spelregels voor het gedrag op het eiland.
  1. Elke kampeerder dient overlast aan anderen te voorkomen.
  2. Kampvuren, BBQ, industriebranders en andere vormen van open vuur zijn met het oog op de veiligheid helaas niet toegestaan.
  3. Voor de nodige rust op het eiland geldt: Vanaf 22.30 geen spelactiviteiten, vanaf 23.00 geen mechanische en elektronische geluidsbronnen (rust) vanaf 23.30 stilte op het terrein en geen geluiden die dragen tot buiten de grenzen van het eigen terrein en geen onnodige loopbewegingen.
 6. Parkeren.
  1. Iedereen dient zijn of haar auto te parkeren op de daarvoor bestemde plekken of in het weiland (tenzij het te drassig is) en niet in de berm. De politie voert een streng handhaving regiem. Parkeren voor het huis van de   molenaar is niet toegestaan.
 7. Drinkwater.
  1. De drinkwaterkranen naast het toiletgebouw zijn uitsluitend bedoeld voor het vullen van waterzakken, jerrycans en dergelijke.
  2. Het gebruik van deze plaats als was en/of afwasplaats is niet toegestaan.
  3. Ook het vullen van voorraadtanks van wachtschepen via deze kranen is niet toegestaan. Daarvoor is, na overleg met het bestuur, een andere voorziening aanwezig.
 8. Afval.
  1. Afval mag niet op het eiland worden achtergelaten maar dient te worden gedeponeerd in de containers op de vaste wal, ook in de grote container.
  2. Uit oogpunt van hygiëne brengt het afval dagelijks naar de afvalcontainer.
  3. Grofvuil (zoals banken en dergelijke} dient mee naar huis genomen te worden.
 9. Brandblussers.
  1. Per ingeschreven groepsonderdeel dient er ten minste één brandblusser aanwezig te zijn, goedgekeurd en minimaal 4 kg.
  2. Ook dienen de gastoestellen, slangen en drukregelaar         goed onderhouden en gekeurd te zijn.
 10. Gebruik van alcohol en middelen.
  1. Gezien de aard van het zeeverkenners centrum: een scoutingterrein voor jeugdactiviteiten zijn er beperkingen op het gebruiken en voorhanden hebben van alcohol.
  2. Alcoholische dranken mogen uitsluitend genuttigd worden bij de eigen tent.
  3. Verstrekking en gebruik is daarnaast alleen toegestaan aan en door personen van 18 jaar en ouder.
  4. Voorraden moeten niet zichtbaar worden opgeslagen.
  5. Biertapinstallaties voor vaten met een grotere inhoud dan 5 liter zijn niet toegestaan.
  6. Overtreding van de alcoholregels kan leiden tot verwijderen van de hele groep van het terrein.